ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Βραχυχρόνια νοσηλεία κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ανάγκες του περιστατικού.