ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

Όταν οι φίλοι μας μεγαλώνουν, τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν είναι

  • αρθροπάθειες
  • καρδιοπάθειες
  • διαταραχές συμπεριφοράς και άλλα

Ανάλογα με την περίπτωση επιλέγονται υποστηρικτικές θεραπείες, με πρωταρχικό στόχο την επιμήκυνση αλλά και την ποιότητα ζωής.